stirisurse.ro ghidul utilizarii sistemului national de facturare electronica ro e factura

Ghidul Utilizării Sistemului Național de Facturare Electronică RO e-Factura

ANAF a publicat un ghid detaliat privind utilizarea sistemului național de facturare electronică RO e-Factura, un instrument esențial pentru modernizarea și eficientizarea procesului de facturare în România. Acest ghid oferă informații valoroase pentru operatorii economici și contribuabili, facilitând tranziția către un sistem de facturare electronică standardizat și conform cu reglementările europene.

Informații Generale despre RO e-Factura

  • Introducere: RO e-Factura este creat pentru a oferi operatorilor economici un serviciu electronic pentru emiterea și primirea facturilor.
  • Beneficii: Standardizarea facturării electronice aduce beneficii semnificative în ceea ce privește funcționarea economiilor, impactul asupra mediului și reducerea sarcinilor administrative.

Implementarea și Obligațiile

  • Etape de Implementare: Procesul de implementare se desfășoară în două etape, începând cu 1 ianuarie 2024.
  • Obligații pentru Operatorii Economici: Operatorii economici sunt obligați să raporteze în sistemul RO e-Factura toate facturile emise în relația B2B și cu instituțiile publice.
  • Excepții: Anumite operațiuni sunt exceptate de la obligația utilizării sistemului RO e-Factura.

Modalități de Utilizare și Accesare

  • Factura Electronică: Factura electronică este un fișier electronic în format XML, conform standardului european EN 16931 -1+A1.
  • Accesarea Sistemului: Pentru utilizarea sistemului RO e-Factura, operatorii economici trebuie să fie înregistrați în Spațiul Privat Virtual (SPV).
  • Emiterea și Transmiterea Facturilor: Facturile în format XML pot fi emise prin servicii web sau prin încărcare web, folosind aplicația gratuită oferită de Ministerul Finanțelor.

Suport și Informații Suplimentare

  • Suport ANAF: ANAF oferă suport pentru utilizarea sistemului prin ghiduri, manuale de utilizare și informații disponibile pe site-ul ANAF și pe canalul de YouTube al Agenției.
  • Sancțiuni pentru Nerespectarea Termenelor: Nerespectarea termenului limită pentru transmiterea facturilor în sistemul RO e-Factura constituie contravenție și se sancționează cu amendă.

Concluzii

RO e-Factura reprezintă un pas important în digitalizarea și eficientizarea procesului de facturare în România, oferind un cadru clar și unelte accesibile pentru conformitatea cu noile reglementări.

Media / 5. Voturi: