stirisurse.ro digitalizarea romaniei un pas semnificativ incepand cu 2024

Digitalizarea României: Un Pas Semnificativ Începând cu 2024

Guvernul României Adoptă Măsuri Pentru Digitalizare

Într-o mișcare strategică pentru viitorul României, Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență privind implementarea unor proiecte de digitalizare esențiale. Această inițiativă vizează sistemele electronice de facturare și transport, marcând începutul unei ere noi în digitalizarea țării începând cu anul 2024.

Sistemele Vizate de Digitalizare

Printre sistemele informatice de interes strategic național (SIISN) care vor fi implementate, se numără:

 • Sistemul Național RO e-Factura: Pentru factura electronică.
 • Sistemul Național RO e-Transport: Monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat.
 • Sistemul Național RO e-Sigiliu: Sigiliul electronic al mărfurilor.
 • Sistemul e-SAF-T: Fișierul standard de control fiscal.
 • Sistemul Informatic Național RO e-Case de Marcat Electronice: Registrul național de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale.
 • Sistemul Informatic Național RO e-TVA: Precompletarea informațiilor privind operațiunile impozabile în deconturile de TVA.
Termenele de Implementare
 • RO e-Factură: 1 martie 2024
 • RO e-Case de Marcat Electronice: 1 aprilie 2024
 • RO e-Sigiliu: 1 ianuarie 2025
 • RO e-Transport: 1 septembrie 2024
 • RO e-TVA: 1 august 2024
 • Alte module: 1 martie 2025
Obiectivele Digitalizării

Această ordonanță are ca scop principal combaterea evaziunii fiscale și asigurarea veniturilor bugetare necesare sustenabilității financiare a statului român. Prin digitalizare, se urmărește sporirea transparenței, eficientizarea colectării veniturilor și simplificarea proceselor administrative.

Concluzii

Digitalizarea României reprezintă un pas crucial în direcția modernizării și eficientizării sistemelor fiscale și administrative. Aceste măsuri vor contribui la o mai bună gestionare a resurselor și la o luptă eficientă împotriva evaziunii fiscale, deschizând calea către un viitor mai prosper și mai digitalizat pentru România.

Media / 5. Voturi: